Florjanova nedelja, ki je letos potekala v nedeljo, 6. maja 2018, je znova že tradicionalno privabila številne gasilce iz vseh delujočih društev na območju Župnije Leskovec pri Krškem. Parado, ki je potekala izpred gasilskega doma v Leskovcu in vse do farne cerkve, je vodil poveljnik Gasilske zveze Krško Borut Arh. Borut Arh je tudi sicer član Prostovoljnega gasilskega društva Leskovec pri Krškem. Prav tako se je dogodka udeležila Nuša Somrak, predsednica Gasilske zveze Krško in članica leskovškega društva. Vseh uniformiranih gasilk in gasilcev je bilo na tokratnem dogodku 62. Gasilce in gasilke je pred cerkvijo sprejel in pozdravil župnik Ludvik Žagar. V paradi so v cerkev ponesli kipec Sv. Florjana, ki ni le priljubljen nebeški zavetnik in priprošnjik za zaščito  pred požarom, temveč tudi povezovalec ljudi v naši fari, saj so mnogi župljani tudi člani prostovoljnih gasilskih društev. Mašno daritev so polepšali pisani prapori z upodobljenim svetnikom in uniformirani gasilci in gasilke, ki so zapolnili ospredje cerkve.

Nadvse slovesno so zvenele pesmi otroško mladinskega pevskega zbora. Dotaknile so se nas tudi besede župnika Ludvika Žagarja, le ta se je zahvalil vsem gasilkam in gasilcem za prostovoljno delo, ki ga nesebično opravljamo v domačih društvih. Ob enem pa je vsem skupaj zaželel, da bi gasilsko sireno slišali le ob prvi soboti v mesecu. Pri bogoslužju je sodeloval tudi diakon Branko, ki je poskrbel, da je slovesnost lepo potekala. Ob koncu so vsa sodelujoča društva prejela spominsko darilo in zahvalo gospoda župnika.  

Druženje ob pogostitvi po zaključku sv. maše je bila lepa priložnost za medsebojno povezovanje in druženje.

 

Z gasilskim »Na pomoč!« se snidemo zopet ob letu.

Kristina Račič

Fotogalerija!