PO13.6.8.00MARTIN IN RAJKO MEŽIČ TER DRUŽINA
JANKOVIČ
19.30ALOJZ MARGETIČ, Vihre, obl.
TO14.6.8.00FRANC ZUPANČIČ, Brege, obl.
JOŽE, obl., STARŠI IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE
STOPAR
SR15.6.8.00JOŽE, ANTON, oba obl. IN ALOJZ PACEK IN
MARISA SINANOVIĆ
JANEZ IN NEŽA KRANJC
ČE16.6.8.00ANGELA SALMIČ, obl.
19.30ALOJZ IN STARŠI MRGOLE TER STARŠI
IN MARTA JORDAN
PE17.6.19.30REZI, JOŽE, IVAN IN FRANCI LEVIČAR
SO18.6.8.00ALOJZ ARH, Grič
NE19.6.PRAZNIK SVETE TROJICE
8.00FRANC, TEREZIJA IN DRUŽINA VIZLER
10.00ZA FARANE
11.15Sv. Janez: FRANČIŠKA IN VSI RAJNI IZ
DRUŽINE KASTELIC
PO20.6.8.00IVANKA, TEREZIJA IN ALOJZ TURŠIČ
TO21.6.8.00DVA FRANCA URBANČ, Brege, obl.
JANEZ, obl. IN MARIJA ŠUSMAN, FRANC IN
TEREZIJA DIMC
SR22.6.8.00ALOJZIJA, obl. IN SORODNIKI BOŽIČ, Selce
JOŽE, obl. IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE BUČAR
IN GLAVAN
ČE23.6.SVETO REŠNJE TELO IN KRI – zap. praznik
8.00ZA FARANE
19.30JOŽE IN STARŠI ŠTOKAR IN PIRC - procesija
PE24.6.10.00Sv. Janez: ZA SOSESKO
19.30ALOJZ BOŽIČ, Selce
SO25.6.8.00Sv. Miklavž: JOŽE JALOVEC IN STARŠI
ŽIČKAR TER V ZAHVALO ZA ZDRAVJE
NE26.6.13. NEDELJA MED LETOM
8.00ZA FARANE
10.00SLAVKO IN IVAN HOČEVAR TER KAREL IN
FRANCI AVGUŠTIN
11.15Sv. Pavel: PETER MARINČIČ
PO27.6.8.00VLADISLAV, obl. IN DRUŽINA RESNIK,
STARŠI KRAMPELJ IN OLGA GRIL
BRAT STANKO BANIČ IN SESTRI ZOFIJA IN
LJUDMILA
TO28.6.8.00LADISLAV IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE ŠRIBAR
IN BIZJAK
ANA,STARŠI BABIČ IN HITI IN PETER ILLICH
SR29.6.SVETI PETER IN PAVEL, slovesni praznik
8.00FRANC, obl. IN STARŠI BOŽIČ IN STANKO
10.00Sv. Pavel: ZA SOSESKO
19.30PETER IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE REP IN
ŽIBERT
ČE30.6.19.30IVAN, obl. TER STARŠI ARH IN SADAR
PE1.7.8.00VLADIMIR ŽAGAR
19.30Sv. Ana: MARTIN, obl. IN VSI RAJNI IZ
DRUŽINE CIZERLE IN BUČAR
SO2.7.8.00Sv. Urh: ALOJZ LEKŠE, BOŠTJAN RESNIK
IN VSI RAJNI SORODNIKI LEKŠE IN RAČIČ
NE3.7.14. NEDELJA MED LETOM
8.00ZA FARANE
10.00ALOJZIJA ARH IN JOŽEFA PIRC, obe obl. TER
VSI RAJNI IZ OBEH DRUŽIN
11.15Sv. Urh: ROZALIJA BREG
PO 23.5. 8.00 JOŽE BOGOLIN, Mrtvice
19.00 MARIJA KLEMENČIČ IN IVANKA PETRETIČ,
obe obl.
TO 24.5. 8.00 STARŠI ŠTEFANIČ, Mrtvice
14.30 Dom SO: PO NAMENU
19.00 FRANC JAMNIK, 30. dan
SR 25.5. 8.00 DRAGO IN SLAVKO ROZMAN
19.00 JOŽE IN MARIJA TURŠIČ, oba obl.
ČE 26.5. 8.00 FRANC ARH, Veliki Podlog
19.00 FRANC IN TEREZIJA RAČIČ TER STARŠI
ŠKOFLJANC
PE 27.5. 8.00 JERNEJA BIZJAK
19.00 JOŽE STRGAR, obl.
SO 28.5. 8.00 NADA DROBNIČ, Veniše
19.00 Sv. Štefan: JOŽE BOŽIČ, Ivandol 5
NE 29.5. 6. VELIKONOČNA NEDELJA
6.30 ZA FARANE
8.00 JANEZ IN FRANČIŠKA KERIN, obl.
10.00 TONE IN IVAN ŽARN TER STARŠI, obl. IN
IVAN ARH – prvo sveto obhajilo
PO 30.5. 8.00 MARIJA JALOVEC, 30. dan
ANTONIJA IN FRANC BRODNIK, Senuše
19.00 IDA MOČNIK
TO 31.5. 8.00 FRANC IN VSI RAJNI IZ DRUŽINE PACEK,
BUČAR IN MAVSAR
19.00 MARTIN IN TEREZIJA RIHTER TER DRUŽINA
ŠKODA
SR 1.6. 8.00 JOŽE PIRC, obl. FRANC IN FRANČIŠKA
GORENC
STARŠI BEVC, Drnovo in DRUŽINA URANKAR
ČE 2.6. GOSPODOV VNEBOHOD
8.00 ALOJZ ZORKO, Brezovska gora, obl.
19.30 JOHAN PACEK, obl., ROZALIJA IN ANTON
VOGLAR TER VSI RAJNI IZ OBEH DRUŽIN
PE 3.6. 8.00 IVAN VRHOVŠEK, obl. IN ALOJZ MENIČ TER
VSI RAJNI IZ OBEH DRUŽIN
19.30 Sv. Ana: ANICA, obl. IN VSI RAJNI IZ
DRUŽINE KERIN, Gržeča vas
SO 4.6. 8.00 MARIJA IN VSI RAJNI MEŽIČEVI IN
BOŽIČEVI
NE 5.6. 7. VELIKONOČNA NEDELJA
8.00 ZA FARANE
10.00 MARTIN, ALOJZIJA, oba obl. IN VSI RAJNI IZ
RODBINE LOPATIČ
PO 6.6. 8.00 ANA IN FRANC JENIČ
19.30 HELENA MUGOŠA, obl.
TO 7.6. 8.00 IZ DRUŽINE BOGATAJ IN ŠETINC
JOŽICA ROŽANC
SR 8.6. Tukaj ni sv. maše!
ČE 9.6. 19.30 VINKO STANIČ, obl.
PE 10.6. 19.30 ANA VENE, Drnovo
SO 11.6. 8.00 Sv. Štefan: DVA ALOJZA BIZJAK, Nemška g.
19.30 ALBINA KOSTEN, 30. dan
NE 12.6. BINKOŠTI
8.00 ZA FARANE
10.00 DRAGO KOSOVAN IN ALOJZ PIRC, oba obl.