sv-pavelNa drugi strani avtomobilske ceste Ljubljana – Zagreb, na komaj opazni vzpetini se pred nami razgrne vas Gorica. Podružna cerkev sv. Pavla zavzema s svojo lego sredi vasi dominanten položaj. Sedanja stavba je bila v 18. stoletju prezidana, skriva pa v sebi ostanke precej starejše, romanske cerkve.

Tudi glavni oltar je iz srede 18. stoletja in je po svojem slogu značilen za tipično vaško okolje. Na njem so svetniki, ki so se jim ljudje že od nekdaj radi priporočali pri svojih kmečkih opravilih: poleg sv. Pavla je tu še njegov stalni spremljevalec sv. Peter, sledijo pa jima sv. Florijan, zavetnik gasilcev in varuh domačij pred ognjem, sv. Notburga, zavetnica dekel in kmečkega dela, družbo pa ji dela njen stanovski tovariš sv. Izidor, prav tako zavetnik kmetov in pastirjev. Kmetje so se nekdaj dobro zavedali, da brez božjega blagoslova in priprošnje svetnikov njihovo delo ne bo obrodilo zaželenih sadov. Zato so radi postavljali cerkve tem svetnikom v čast in se kljub obilici dela zbirali v njih k bogoslužju.

Žegnanje je tu prvo nedeljo po prazniku apostolov Petra in Pavla, 29. junija.

sv-pavel-oltarsv-pavel2sv-pavel3sv-pavel4sv-pavel5sv-pavel6sv-pavel7