»Glejte, trije kralji v lepi zlati halji, na kamelah jezdijo.

Prineso darila: sladkega kadila, mire, čistega zlata.«

Iz grl mladih kolednikov, voditeljev in ostalega ljudstva se je na praznik svetih treh kraljev, 6. januarja 2022, v župnijski cerkvi zaslišala božična pesem pri večerni maši ob sklepnem delu trikraljevske akcije.

Sveti trije kralji, tudi trije modreci so bili neobičajni tujci, ki so po krščanski zgodbi prišli od daleč, da bi se poklonili novorojencu Jezusu. Imenovali so se Boltežar, Miha (Melhior) in Gašper (nemško Caspar). Po Matejevem evangeliju so modreci prišli iz vzhodaJeruzalem, da bi se poklonili Jezusu. Spremljala jih je zvezda repatica, betlehemska zvezda. V Jeruzalemu jih je sprejel kralj Herod, ki je želel da bi mu povedali, kje se bo Jezus rodil, da bi ga lahko ubil. Ko so Jezusa našli, so mu darovali tri darove

sveto kadilo (kot Bogu),
zlato (kot kralju) in
plemenito miro (kot človeku).

Nato jim je Bog ukazal, naj se ne vračajo k Herodu in se vrnejo v svojo deželo po drugi poti.

Trije kralji so bili predstavniki poganskih narodov, ki jih je Bog poklical v svoje kraljestvo tako, da jim je povedal za rojstvo Odrešenika.

Naš ugledni narodopisec dr. Niko Kuret razlaga: »Srednji vek je okoli domnevnih svetih treh kraljev spletel še vrsto drugih domišljijskih podrobnosti.

Miha naj bi bil najstarejši, sivolas, Gašper mladenič dvajsetih let, Boltežar pa mož; tako naj bi simbolično predstavljali tri človekove starostne dobe ...«

 

Lepa krščanska navada je, da na tretji sveti večer s kredo napišemo na podboje vrat: 20 + G + M + B + 22. Napis ostane tam do prihodnjega leta.

Pojasnjujejo, da črke G/C+M+B niso samo začetnice imen treh modrih, ampak tudi začetnice latinskih besed: Christus Mansionem Benedicat, kar pomeni: »Kristus naj blagoslovi ta dom.« 

V nedeljo, 2. januarja in v torek, 4. januarja 2022, so otroci pod vodstvom starejših voditeljev izpeljali letošnjo trikraljevsko akcijo, s katero smo na tak način v naši župniji pričeli v letu 2010.

Namen vsakoletnega koledovanja je zbirati sredstva, ki se potem razdelijo misijonarjem po različnih misijonskih deželah za izgradnjo cerkva, šol, bolnišnic, vrtcev in drugih potrebnih ustanov.

Letos se je na pot odpravilo devet skupin. Vseh sodelujočih kolednikov je bilo 53. Obiskali so večji del družin v Leskovcu in nekaj hiš v Žadovinku, ter Brezju pri Senušah, prebivalce na Griču ter Veliko vas, Gorenjo vas, Gržečo vas, Mali Podlog, Jelše, Mrtvice in Vihre.

Sklepni del trikraljevske akcije s praznično mašo je bil na praznik svetih Treh kraljev, ko je bila zbrana večina teh kolednikov.

Vsem otrokom in voditeljem velja iskrena zahvala za njihovo požrtvovalnost, ki so jo pokazali v tej dobrodelni akciji.

Prav tako pa zahvala tudi vsem darovalcem, ki so odprli svoja srca in denarnice in prispevali dar za potrebe v misijonskih deželah. Zbralo se je 3.927,94 €.

Viri:

https://revija.ognjisce.si/kratki-odgovori/10262-imena-svetih-treh-kraljev

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_trije_kralji

Pripravila: Milka Hudoklin

Fotogalerija!