V nedeljo, 8. maja 2022, smo pri 10. sv. maši obhajali Florjanovo – praznik gasilcev. Sv. Florjan (tudi Florijan) goduje 4. maja in je zavetnik gasilcev, ki se mu priporočamo za varstvo pred ognjem, poplavami in drugimi naravnimi nesrečami. In ni naključje, da na ta dan praznujemo tudi mednarodni dan gasilcev.

Na povabilo g. župnika Ludvika Žagarja so se po dvoletnem premoru odzvala vsa prostovoljna gasilska društva iz župnije Leskovec pri Krškem. Sodelujoči – sodelovalo je kar 70 gasilk in gasilcev – so se predhodno zbrali pri gasilskem domu PGD Leskovec pri Krškem in ob postroju domačega predsednika društva in hkrati poveljnika Gasilske zveze Krško, Boruta Arha, odkorakali v svečanih gasilskih uniformah proti farni cerkvi. Pred cerkvijo je sledilo ponovno razvrščanje in pregled zbrane čete gasilk in gasilcev, vse do prihoda g. župnika z ministranti, ki jih je povabil v farno cerkev, da se udeležijo sv. maše. Pevci otroško-mladinskega cerkvenega zbora so ob prihodu gasilcev v cerkev zapeli pesem o svetniku sv. Florjanu in tako napovedali praznično mašo za vse zbrane. Gasilci so imeli kot že tradicionalno ob slovesnem prazniku rezervirana mesta ob glavnem oltarju in v prvih vrstah.

Florjanova nedelja je sovpadala s tednom molitve za duhovne poklice, zato je g. župnik v pridigi poudaril pomen molitve za nove duhovne poklice in želel v nas prebuditi zavest, da smo v družinah odgovorni tudi za to, da prispevamo svoj delež v Cerkvi po darovih in po poklicu.

Ob koncu sv. maše se je g. župnik zahvalil vsakemu društvu posebej za nesebično pomoč ob nesrečah in drugih nepredvidenih dogodkih s simboličnim darilom – s kipcem sv. Florjana, ki ga je predal v roke predstavnikom posamičnih prostovoljnih gasilskih društev – PGD Brege, PGD Drnovo, PGD Leskovec pri Krškem, PGD Veliki Podlog, PGD Velika vas, PGD Vihre in PGD Senuše. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« pa je zaželel čim manj intervencij.

Po koncu sv. maše je domači fotograf Jože opravil še skupinsko fotografiranje zbranih gasilk in gasilcev ob razvitih praporih posameznih društev, tako v farni cerkvi kot tudi pred cerkvijo, kjer je sledilo sproščeno druženje ob pogostitvi s pecivom in žlahtno kapljico sodelujočih gasilk in gasilcev.

Vsem sodelujočim pri sv. maši na Florjanovo nedeljo iskrena hvala.

Mateja Colarič Bajc

Fotogalerija!