V nedeljo, 7. maja 2022, smo pri 10. sv. maši v farni cerkvi domače župnije Leskovec pri Krškem ponovno obhajali Florjanovo – praznik gasilcev. Sv. Florjan (tudi Florijan) goduje 4. maja in je zavetnik gasilcev. In ni naključje, da 4. maja praznujemo tudi mednarodni dan gasilcev.

Sv. Florjan se je rodil okoli leta 250 na ozemlju današnje Avstrije, kjer je tudi umrl 4. maja 304 mučeniške smrti. Kot zaveden kristjan je v času Dioklecijanovega preganjanja načrtoval rešiti zaprte kristjane in bil pri tem dejanju prijet ter obsojen na mučenje in smrt.

V številnih gasilskih domovih sv. Florjan krasi pročelja domov, kjer je upodobljen, ko z vrčem gasi ogenj. Upodabljamo ga tudi na praporih posameznih gasilskih društev. V župniji Leskovec pri Krškem nimamo cerkve, ki bi se imenovala po zavetniku gasilcev, vendar pa krasi nekatere oltarje kapelic in cerkva, kjer se mu priporočamo za varstvo pred ognjem, poplavami in drugimi naravnimi nesrečami.

Tudi na tokratno Florjanovo nedeljo se je na povabilo g. župnika Ludvika Žagarja odzvalo vseh sedem (7) prostovoljnih gasilskih društev iz domače župnije Leskovec pri Krškem: PGD Brege, PGD Drnovo, PGD Leskovec pri Krškem, PGD Veliki Podlog, PGD Velika vas, PGD Vihre in PGD Senuše. Sodelujoče gasilke in gasilci smo se predhodno zbrali v svečanih gasilskih uniformah pri gasilskem domu PGD Leskovec pri Krškem, ob postroju domačega predsednika društva Boruta Arha. Zbrani smo se odpravili za nosilci društvenih praporov v prostem koraku proti farni cerkvi. Pred cerkvijo nas je pričakal ''slavolok'' iz dveh mlajčkov z vsem poznanim gasilskim pozdravom: Na pomoč! Sledilo je ponovno razvrščanje in pregled zbrane čete gasilk in gasilcev, vse do prihoda g. župnika z ministranti, ki nas je povabil v farno cerkev, da se udeležimo sv. maše v prednjem delu cerkve - ob glavnem oltarju in v prvih vrstah. Pevci otroško-mladinskega cerkvenega zbora so ob glasbeni spremljavi organistke Natalije ob našem prihodu v cerkev zapeli pesem o svetniku sv. Florjanu in s tem napovedali praznično mašo za vse zbrane.

V nadaljevanju je tudi g. župnik v obred sv. maše vključil sv. Florjana. Gasilcem pa se je zahvalil za predanost, sočutje, skrb, pogum in nesebično delovanje. Sv. mašo je obogatil s povzetkom intervjuja z Jankom Cerkvenikom, predsednikom Gasilske zveze Slovenije, ki je objavljen v novi številki tednika Družina. Glede na praznično Florjanovo nedeljo sta bila pri branju beril ter prošenj vključena gasilec Franci iz PGD Vihre in gasilka Mateja iz PGD Leskovec pri Krškem.  

Ob koncu sv. maše se je g. župnik, ki je tudi sam član domačega društva, zahvalil vsakemu društvu posebej za nesebično pomoč ob nesrečah in drugih nepredvidenih dogodkih s simboličnim darilom – manjšim kipcem s trojakom in ga predal v roke predstavnikom posamičnih prostovoljnih gasilskih društev. Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« pa je zaželel čim manj intervencij.

Celotno praznično sv. mašo je budno spremljal domači fotograf Jože, ki je opravil tudi fotografiranje zbranih gasilk in gasilcev ob razvitih praporih posameznih društev, tako v farni cerkvi kot tudi pred cerkvijo. Po prejetem blagoslovu je sledilo sproščeno druženje faranov ob pogostitvi s pecivom in žlahtno kapljico sodelujočih gasilk in gasilcev.

Vsem sodelujočim pri sv. maši na Florjanovo nedeljo iskrena hvala.

Mateja Colarič Bajc

Fotogalerija!

Velika noč je največji in najpomembnejši krščanski praznik. Bogoslužno dogajanje velikega tedna nosi bogato simboliko in pomenljiva svetopisemska besedila, ki nas pripravljajo na ta največji praznik in vrhunec cerkvenega leta. Veliki teden smo tudi v naši župniji začeli s cvetno nedeljo, kjer smo verniki k trem svetim mašam prinašali butarice in oljčne vejice.

Na veliki četrtek smo se spominjali Jezusove zadnje večerje. Naš gospod župnik Ludvik Žagar je k sodelovanju povabil najtesnejše sodelavce župnije in jim v znak spoštovanja in medsebojne ljubezni umil noge. Pri sveti maši so sodelovali tudi prvoobhajanci, ki so v spomin na Jezusovo zadnjo večerjo prejeli blagoslovljeni kruh. Prav tako so pri sveti maši sodelovali starši prvoobhajancev z branjem beril. Po koncu svete maše je gospod župnik z ministranti posvečene hostije prenesel na posebno mesto k stranskemu oltarju, kar je simboliziralo ječo, v kateri je trpel Jezus.

Na veliki petek smo se spominjali Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Na ta dan ni svete maše, a ima obred veliko simboliko Jezusovega trpljenja in smrti na križu. Obred je bil sestavljen iz treh delov: branje Božje besede in pasijon ali poročilo o Jezusovem trpljenju ter prošnje, v drugem delu smo počastili križ v znamenje hvaležnosti in spoštovanja, tretji pa je bil obhajilni obred. Ta večer so bili k obredom še posebej povabljeni letošnji birmanci, botri in njihovi starši. Celoten obred je zaznamovala rdeča barva liturgičnih oblačil, ki spominja na trpljenje in mučeništvo. Verniki smo na ta dan imeli strogi post. Po samem obredu smo bili vsi povabljeni k molitvi ob Božjem grobu.

Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu. Zgodaj zjutraj je potekal blagoslov velikonočnega ognja, katerega so natootroci, mladi in odrasli odnesli po domovih. Sledil je blagoslov velikonočnih jedil po celotni župniji. Zvečer smo se zbrali pri velikonočni vigiliji. Najprej je gospod župnik pred cerkvijo blagoslovil ogenj in velikonočno svečo, ki jo je v spremstvu ministrantov ponesel do oltarja in zapel hvalnico sveči, ki predstavlja vstalega Kristusa.Zatem smo poslušali pomenljive odlomke svetopisemskih besedil. Sledil je blagoslov krstne vode, s katero bodo v velikonočnem času krščeni otroci naše župnije, nato pa smo vsi izpovedali krstne zaobljube.

Na velikonočno nedeljo zjutraj je potekala vstajenjska procesija. Obredu so se priključili številni župnijski sodelavci, ministranti in pevci. Po procesiji je sledila slovesna sveta maša z veselimi napevi Aleluje. Pri prvi sveti maši so sodelovali pevci domačega pevskega zbora Laudate, ki ga že vrsto let vodi zborovodkinja Kristina Lovšin Salmič, pri drugi sveti maši pa otroško-mladinski pevski zbor pod vodstvom katehistinje in zborovodkinje Natalije Vakselj. Po prvi sveti maši so bili vsi sodelavci povabljeni v župnišče na velikonočni zajtrk, ministranti in člani otroško-mladinskega pevskega zbora pa so prejeli čokoladne pirhe.

Na veliki ponedeljek smo se pri svetih mašah spominjali Jezusovega prikazovanja dvema učencema na poti v Emavs. Gospod župnik nas je povabil, da obiščemo svoje sorodnike in prijatelje ter z njimi podelimo veselje ob Kristusovem vstajenju.

Kristina Račič

Fotogalerija!

 

Na cvetno soboto, 1. aprila, so se otroci prve triade verouka skupaj z družinskimi člani na pobudo gospoda župnika Ludvika zbrali na delavnici izdelovanja butaric. Delavnica je ob toplem in sončnem vremenu ter ob prijetnem vzdušju potekala na dvorišču pred Jožefovo dvorano. Za cvetličarske nasvete in pomoč pri izdelavi butaric je poskrbela gospa Dragica Avguštin, za ozaveščanje simbola butaric na cvetno nedeljo ter žejna grla pa gospod župnik in katehistinja Natalija. 

Otroci so skupaj s starši in ostalimi verniki z izdelanimi butaricami in oljčnimi vejicami obogatili obred cvetne nedelje, ko se je pri vseh svetih mašah zbralo zares lepo število vernikov vseh starosti. 

Na cvetno nedeljo se verniki spominjamo Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem, ko je jahal na osličku, ljudje pa so ga pozdravljali z zelenjem, ki je v naših krajih povezano s tradicijo izdelovanja butar oziroma pripravo oljčnih vejic. Cvetna nedelja je uvod v veliki teden, v katerem se Kristjani spominjamo zadnjih dni Jezusovega zemeljskega življenja, zato se pri maši bere daljše poročilo o Jezusovem trpljenju - pasijon. 

Blagoslovljene butarice, oljčne vejice in drugo zelenje pa naj bi naše domove nato varovalo pred strelo in drugimi ujmami, odganjalo zle sile ter vsakršno bolezen.

Teja

Fotogalerija! 

Vljudno vabimo glasbene ustvarjalce k sodelovanju na jubilejnih 21. Aninih glasbenih večerih v letu 2023, ki se bodo kot vsako leto odvijali v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem. Vse informacije najdete v razpisnih pogojih. Rok za prijavo je 5.3.2023.
Za kakršna koli dodatna vprašanja pokličite 041 813 045.

Razpis AVG 2023

https://www.zupnija-leskovec.si/

https://www.zupnija-leskovec.si/o-zupniji/podruznicne-cerkve/sv-ana

https://www.zupnija-leskovec.si/images/stories/Obnovljene_orgle_pri_sv__Ani-Leskovec_pri_Kr%C5%A1kem.pdf

http://kd-leskovec.si/category/glasbena-sekcija/

Prvo sveto obhajilo je pomemben zakrament saj nas Jezus sprejme v svoje srce. Od tega trenutka dalje se lahko kristjan kadarkoli, če le nima večjega greha, udeleži svetega obhajila in tako prejme živega Boga. Pri sveti evharistiji se namreč kruh spremeni v Jezusovo telo, vino pa v njegovo kri.

Na današnjo nedeljo so se predstavili letošnji prvoobhajanci. Na sprejem v Jezusovo srce letos čaka 31 fantov in deklet, ki bodo prejeli svoje prvo sveto obhajilo, 21. maja. 

Obhajali pa smo tudi nedeljo Svetega pisma. Božja beseda, s katero nam je Bog razodel svoje svete skrivnosti, je ohranjena v »knjigi vseh knjig«, v Svetem pismu.

Gospod župnik nam je predstavil kako pomembno je Sveto pismo, ki naj bi ga imeli vedno pri roki, tako kot svoj mobilni telefon. Svetem pismu se nikoli ne izpraznijo baterije in v njem najdemo odgovore na vse naše težave. Napisan je za vse in vse večne čase. 

Naj bo Sveto pismo pri naših srcih  in srcih naših prvoobhajancev, ki jih priporočamo tudi v molitvi.

Uroš Žibert

Fotogalerija!